3 tipuri interesante de psihologie

de

Psihologia este descrisă ca fiind o disciplină academică ce implică studiul comportamentelor și funcțiilor mentale. Obiectivul ei principal este acela de a înțelege indivizii și grupurile de oameni prin stabilirea principiilor și cercetărilor specifice anumitor cazuri. Psihologia mai încorporează și diverse interpretări simbolice care sunt folosite pentru a analiza conduita socială. Fiecare tip de psihologie este studiat de către experți calificați într-un anumit domeniu.

Comportamentul uman a rămas una dintre cele mai interesante arii de studiu timp de decade întregi, personalitatea, sentimentele, emoțiile și percepțiile prezentând variații ale facultăților mentale care au avut efect și asupra relațiilor. Psihologia este atât o artă, cât și o știință și studiază individul, familia și societatea cu scopul de a înțelege funcțiile mentale și mecanismele de declanșare pentru anumite tipuri de comportamente care sunt mai greu de explicat. Între diversele ramuri ale psihologiei, se numără și psihologia anormală, cea biologică și consilierea psihologică.

1. Psihologia anormală

Acest tip de psihologie studiază tiparele de comportament, emoțiile și gândurile care sunt mai puțin normale sau obișnuite. Tiparele în cauză pot fi sau nu rezultatele unei afecțiuni mentale. Obiectivul principal în psihologia anormală este înțelegerea schimbărilor în natura tiparelor care nu sunt normale și care sunt adaptate de la individ la individ. Ea se folosește de psihopatologie și de psihologia clinică în cercetarea posibilelor cauze ale problemelor de ordin psihologic.

Studiul psihologie anormale implică două tipuri de comportament, în care se găsesc și comportamentele de tip maladaptiv și adaptiv. Comportamentul maladaptiv indică anumite probleme care se găsesc la unii indivizi și vulnerabilitățile pe care aceștia la au, ei nefiind în poziția de a face față stresului cauzat de factorii de mediu.

2. Psihologia biologică

Ea implică folosirea principiilor biologice în studierea tiparelor de dezvoltare a comportamentului din punct de vedere genetic și psihologic, atât la ființele umane, cât și la animale. Psihologia biologică se bazează pe investigații ale nervilor, circuitelor creierului, neurotransmițătorilor și a altor procese biologice, care sunt asociate cu un comportament uman normal sau anormal.

Un exemplu de psihologie biologică îl poate reprezenta studierea comportamentului la bobocii de gâscă și compararea lui cu cel al copiilor mici și formularea unei teorii bazate pe acest studiu. Se mai pot măsura și variabilele biologice, după cum ar fi cele anatomice sau psihologice, care se pot compara, apoi, cu o variabilă de comportament. Psihologia biologică este cunoscută și sub numele de Biopsihologie.

3. Consilierea psihologică

Acest tip de psihologie se ocupă cu cercetări în mai multe categorii, care includ procesul de consiliere și rezultatele sale, supravegherea și pregătirea, dezvoltarea carierei și sănătatea și prevenția. Toți psihologii sunt de acord că aceasta implică studiul punctelor forte și al activelor unei persoane, interacțiunea dintre ea și mediul în care se află, relația dintre educația și dezvoltarea carierei persoanei în cauză, concentrându-se pe personalitățile intacte.

În cadrul consilierii, relația sau legătura dintre psiholog și persoana care este consiliată reprezintă atitudinile și sentimentele pe care ambii le au unul față de celălalt, cât și modalitatea prin care aceștia își exprimă acele sentimente. Relația poate fi descrisă în 3 moduri:

– o alianță de lucru;

– contra-transfer sau transfer, însemnând că persoana consiliată are o percepție distorsionată a consilierului;

– relație personală

Un beneficiu important al psihologiei este acela că oamenii ajung să știe mai multe lucruri despre alt persoane și ajung să cunoască motivele pentru care ei se comportă așa cum o fac. Prin studierea psihologiei, indivizii pot afla și lucrurile de care se tem și cele care îi interesează.