Cum poți publica o carte

de

Dacă ai talent la scris și ai un subiect interesant, fie că este vorba despre o carte practică, fie o carte de rețete culinare sau povestea vieții tale, ai putea lua în considerare ideea de a publica o carte.
Latinii arătau cu înțelepciune caracterul efemer al comunicării orale comparativ cu eficiența comunicării scrise folosind cunoscutul proverb „verba volant scripta manent”, în traducere „vorbele zboară scrisul ramane”.
Prin urmare dacă aveți informații prețioase de comunicat oamenilor din societatea contemporană, nu ezitați să scrieți, pentru a vi se confirma talentul și poate peste ani veți deveni un scriitor celebru. Cert este că nu puteți afla dacă nu încercați.

Puteți merge cu manuscrisul la o editură, care se va ocupa de toate etapele necesare pentru a publica lucrarea și chiar de promovarea cărții și a autorului pe piață.
Există și o variantă mai ieftină prin care un autor își poate publica singur cartea, se numește self publishing și sunt diverse platforme gratuite online cu ajutorul cărora autorul poate realiza coperți, macheta cărți, edita texte, etc. Cu siguranță această variantă implică un efort mai mare din partea autorului cărții.

Etapele în cazul în care vă hotărâți să apelați la o editură ar fi următoarele:

-Analiza manuscrisului și introducerea lui în planul editurii
La editură, de regulă un redactor cu experiență, citește manuscrisul și evaluează oportunitatea publicării lui. El va lua în calcul calitățile textului, dacă e cazul, faima autorului, în ce măsură genul și subiectul corespund profilului editurii, publicul căruia i se adresează cartea, interesul acestuia față de subiect / autor, șansele de promovare a cărții, vandabilitatea ei.
Dacă este acceptat se trece la etapa următoare:

– Contractul cu autorul
Se stabilește tirajul, prețul perceput de editură pentru publicarea volumului, condițiile de plată, drepturiel de autor, etc.

– Redactarea
Manuscrisul este supus atenției unui redactor specializat pe domeniul din care face parte lucrarea ce urmează să fie publicată. Acesta face corecturile necesare, aduce textul la standardele cerute de editură și verifică fluența și claritatea ideilor, cerând autorului să facă eventualele corecturi sau schimbări de structură în cazul în care se impune acest lucru.

– Machetarea, etapa în care redactorul împreună cu machetatorul stabilesc concret aspectul cărții, dimensiunea și tipul caracterelor folosite, aspectul capitolelor, etc.

– Tehnoredactarea și corectarea eventualelor greșeli de ortografie apărute. După corectarea acestor greșeli se va considera lucrarea ca bună de tipar.

– Se execută coperta de către un grafician pe calculator și apoi se merge la tipografie unde se va tipări cartea conform cerințelor de calitate stabilite.

– Difuzarea este etapa prin care cartea ajunge în librării.

– Promovarea este ultima dar și cea mai complexă etapă, întrucât poate fi costisitoare în funcție de numărul de clienți vizat și constă în acțiuni înainte și după publicarea volumului.

În cazul în care bugetul alocat pentru a publica volumul scris de dumneavoastră este limitat, puteți deveni propriul editor al cărții și publica un tiraj mai mic, de exemplu 50 exemplare, care nu vor implica un efort financiar mai mare de 250-300 lei.

Orice carte pentru a putea fi publicată și distribuită are nevoie de ISBN, care este un număr unic format din 13 cifre.

Prin intermediul ISBN-ului se identificムeditura, numărul ediției publicate, dimensiunea cărtii și numărul de pagini precum și tipul ediției.
Pentru suma de 99 lei se poate comanda platforma amintită, numărul ISBN care permite atât distribuția națională cât și internațională a cărții dumneavostră.