Cum scăpăm de plata taxei Radio-TV

de

O mare parte din agenții economici au semnalat primirea, prin poștă, a unor notificări de plată pentru debite înregistrate la plata Taxei Radio-TV. Aceste somații de plată au fost emise de către Societatea Română de Televiziune, iar sumele pretinse nu sunt deloc neglijabile.

Încă de la publicarea legii s-au născut foarte multe controverse, mai ales că legea nu face nici o distincție, oligatia de plată fiind impusă indiferent dacă deținem sau nu în posestie aparate radio sau TV. Evident că o astfel de abordare este total abuzivă.

Există însă și vești bune, întrucât potrivit juriștilor, puteți fi scutiți de plata acestei taxe, în anumite conditii:

– În primul rând firmele suspendate sunt exceptate de la plata taxei Radio-TV;
– O altă variantă este să mergeți la sediul Societății Române de Televiziune din raza domiciliului dvs. și să depuneți o declarație pe proprie răspundere prin care să explicați că firma nu deține în proprietate receptoare TV. Puteți atașa o copie după lista mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimonial societății comerciale, pentru a dovedi lipsa acestor aparate. Astfel completați o cerere și de la data înregistrării documentului respectiv ar trebui să fiți scutit de la plata taxei.
– De asemenea, încă din 9 aprilie 2009, ÎCCJ a decis să anuleze definitiv taxa radio-tv pentru microintreprinderi, prin decizia nr. 2103.

Astfel, potrivit articolului 23 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, „hotararile judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a anulat, în tot sau în parte, un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.”

Sunt astfel anulate prevederile cuprinse în articolul 3, alineatul 1 din Hotărârile de Guvern nr. 977 și 978 din 2003, astfel că persoanele juridice care nu dețin mijloace tehnice de recepționare a informației radio-TV nu vor mai fi obligate să achite taxa instituită de lege pentru aceste servicii.

-În cazul în care sunteți acționați în justiție de către Sociatatea Română de Televiziune, aveți șanse de câștig al procesului intentat, prin invocarea neconstituționalității legii care vă obligă la o plata unei taxe, cu toate că prin Constituție este garantat dreptul la liberă informare.
Există mai multe procese câștigate, astfel încât atunci când există un precedent în urma căruia s-a emis o decizie emisă de Înaltă Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), de obicei devine o regulă de urmat pentru instanțe.

Astfel, în conformittae cu Decizia ÎCCJ nr.607 publicată în Monitorul Oficial nr.318, Partea I, din luna mai 2011, Instanța a avut în vedere faptul că nu se poate susține plata taxei radio de către persoanele juridice, întrucât reprezintă în fapt o aplicare a dispozițiilor constituționale care garantează dreptul la informare al cetățenilor, prin asigurarea surselor de finanțare a principalelor mijloace de informare: radio și televiziunea publică. Așadar, dreptul constituțional la informare nu poate fi transformat într-o obligație.

În concluzie firmele sunt scutite de la plata taxei Radio-Tv, în 4 cazuri:
– dacă sunt suspendate;
– dacă se încadrează în categoria microantreprinderilor;
– dacă nu dețin în proprietate echipamente radio sau TV;
– dacă invocă neconstituționalitatea legii, care încalcă dreptul la liberă informare a cetățenilor.