Introducere în asigurări

de

Deși utilitatea asigurărilor nu este încă conștientizată pe deplin, mai ales în țările în curs de dezvoltare, nu este de ignorat faptul că această piață tinde să se dezvolte din ce în ce mai mult, și fiecare dintre noi se găsește în situația de a deține cel puțin un tip de asigurare, fie de viață, de locuință, pentru mașină etc.  Asigurările sunt un instrument excelent de management al riscului, de a a asigura un trai bun la vârsta pensionării, de a proteja asiguratul și familia acestuia în caz de pierderi neașteptate. Asigurarea potrivită pentru fiecare individ, care să coresunda nevoilor și cerințelor acestuia, poate fi o componentă esențială a oricărui plan financiar, pe termen lung sau scurt.

Asigurarea e un contract încheiat cu un asigurator, care, în schimbul unor plăți numite prime, se angajează să plătească o sumă de bani în cazul producerii unui eveniment asigurat. Plată prea mare a unei asigurări sau încheierea de asigurări nenecesare pot afecta cosiderabil starea finanțelor noastre, de aceea, în momentul deciziei de a contracta asigurarea, trebuie să avem în vedere toate clauzele contractului, desfășurarea acestuia pe perioada contractată, precum și suma potrivită, suficientă, care să ne acopere total riscurile.

Modul de vânzare a asigurărilor a devenit mult mai prietenos, și orientat spre dorințele clientului: agenții independenți colaborează cu mai mulți asiguratori, ceea ce le da libertatea de a privi obiectiv nevoile clientului și de a lua decizii având în vedere doar utilitatea fiecărui tip.  Înainte de a alege un asigurator, trebuie să avem în vedere nu doar oferta cea mai avantajoasă financiar, ci și profilul de risc al acestuia și capacitatea lui de a achita sumele necesare în cazul producerii evenimentului asigurat.

Principalele tipuri de asigurări și caracteristicile lor:

– Asigurarea locuinței – asupra casei și bunurilor, de o deosebită importanță în viața fiecăruia. Polițele pot acoperi pierderi directe sau pagube indirecte, cauzate de o varietate de evenimente: cutremure, inundații, furt, daune cauzate de scurgeri de apă etc. De curând s-a introdus asigurarea obligatorie pentru locuință, o măsură utilă în protejarea proprietății, dar care acoperă un număr limitat de riscuri și o valoare mică. Pentru o acoperire mai bună, e important să cunoaștem costurile estimative de înlocuire a bunurilor deținute, și să luăm decizia în mod corespunzător;

– Asigurarea auto – acoperă de obicei soții, rudele care locuiesc cu aceștia și alți șoferi care au permisiunea de a conduce mașina asiguratului. Riscurile acoperite sunt daune, fie parțiale, fie totale, cauzate de coliziuni sau alți factori, cum ar fi cauze naturale (inundații, vânt). Primele plătite depind de istoricul șoferului, vârsta acestuia, locația, perioada petrecută conducând, statusul marital, și chiar istoricul de credit;

– Asigurarea de sănătate – poate fi cea mai importantă asigurare deținută. În lipsa ei, un accident sau o boală ne poate afecta financiar și cauza datorii uriașe. Asigurarea de sănătate acoperă cheltuielile medicale, de tratament, medicamentele, în schimbul acelor prime plătite. Cu atât mai mult la această asigurare trebuie să fim atenți la clauze, limitări și excluziuni, pentru a ne asigura complet. Pe lângă primele lunare/anuale, există și alte costuri aferente acestui tip de asigurare: suma deductibilă, care se plătește din buzunar, la producerea evenimentului asigurat – cu cât este mai mare această sumă, cu atât sunt mai mici primele;

– Asigurarea de viață – inițial creată pentru a proteja veniturile familiei, în cazul decesului asiguratului. Aceasta poate fi importantă nu doar pentru familie, ci și pentru deținătorul unei afaceri. Este un bun instrument financiar, dar nu trebuie privit ca un produs de economii, și nu este util oricărui tip de individ;

– Asigurarea de credit – asigură o protecție opțională în cazul contractării unui credit, pentru a proteja atât creditorul cât și debitorul de eventualitatea neputinței de a achita ratele din diferite cauze.

La contractarea unei asigurări trebuie evaluate atât riscurile, cât și impactul financiar, pentru a fi complet protejați, fără a face eforturi financiare majore care să afecteze viața noastră de zi cu zi. Orice asigurare aleasă trebuie să țină cont de unicitatea situației fiecărei persoane și nevoile acesteia; o atitudine prevăzătoare poate fi esențială în cazul multor evenimente nefericite, iar utilitatea acestui instrument în a contracara efectele acestor evenimente este de necontestat.