Licența de Transport Mărfuri

de

Dacă firma dumneavoastră deține în proprietate autovehicule cu masa maximă totală autorizată mai mare de 3.5 tone, este obligată conform legii să dețină licență de transport.

Obligativitatea obținerii licenței se aplică atât transportatorilor care efectuează curse în interes propriu, cât și firmelor care prestează servicii de transport către terți.

Instituția abilitată să elibereze aceste licențe este Autoritatea Rutieră Română (ARR).

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în principal:

– licenţierea operatorilor de transport rutier şi a operatorilor economici care efectuează activitaţi conexe transportului rutier;
– eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale;
– certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu;
– autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto;
– activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă;
– eliberarea certificatelor / atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
– punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
– eliberarea cartelor tahografice;
– gestionarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră;
– Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

Documentele necesare în vederea eliberării licenței de transport pot fi găsite pe website-ul instituției, la adresa www.arr.ro

Una dintre condițiile impuse în vederea obținerii licenței de transport rutier de mărfuri, este angajarea unui coordonator de transport. Persoana desemnată să conducă efectiv activitatea de transport a firmei, poate fi angajată la mai multe firme.

Atribuțiile coordonatorului de transport sunt următoarele:
– cunoaște și respectă prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice, în trafic intern și internațional de mărfuri;
– Planifică, organizează și controlează activitățile legate de transport
– Administrează flota auto și bugetul alocat
– Coordonează echipa care întocmește toate documentele și obține toate actele necesare pentru circulația legală pe drumurile publice
– Asigură derularea activităților de înmatriculări și radieri
– Coordonează și supravegheza activitatea conducătorilor auto
– Programează și optimizează rute
– Urmărește modul de întreținere și exploatare a mașinilor, starea tehnică și de curățenie
– Stabilește necesarul de piese de schimb și consumabile auto
– Menține relația cu societatea de asigurări și urmărește dosarele de daună
– Păstrează legătura cu autoritățile rutiere și furnizorii relevanți
– Obținerea licențelor de transport și a celor de execuție pentru autovehicule
– Reprezentarea societății în raport cu ARR, RAR, Poliție
– Preluarea cererilor de oferte și a comenzilor din partea clienților
– Primirea și confirmarea comenzilor de transport
– Găsirea soluțiilor optime de desfășurare a transporturilor și comunicarea soluțiilor alese către clienți
– Organizarea transporturilor în cele mai bune condiții, cu respectarea calitatiii și termenelor cerute de standardele firmei
– Optimizează costurilor legate de transport
– Realizarea rapoartelor de activitate și prognozarea cheltuielilor aferente departamentului.

Poate deveni coordonator de transport orice persoană majoră care urmează cursurile organizate de A.R.R. și promovează examenul, în urma căruia obține atestatul de coordonator de transport.
Odată la doi ani, coordonatorul este obligat să susțină un examen pentru reevaluarea cunoștințelor și aptitudinilor profesionale, iar în urma promovării examenului, obține o nouă prelungire cu doi ani, a termenului de valabilitate a atestatului.