Operațiuni bancare la vedere

de

Băncile comerciale fac operațiuni cu caracter economic și în scop asigurator, prin vânzarea-cumpărarea la vedere și la termen. Bursele de valori completează activitatea făcută de bănci cu operațiuni de vânzare-cumpărare în scop speculativ, iar casele de schimb realizează operațiuni imediate (la vedere) în scop economic.

În funcție de perioada de timp în care se efectuează, operațiunile de pe piața valutara pot avea mai multe tipuri: operațiuni la vedere (spot) și operațiuni la termen (forward).

Operațiunile la vedere presupun realizarea tranzacției de vânzare-cumpărare în condițiile unui curs valutar economic curent, cu mișcarea efectiva a monedei tranzacționate imediat sau în maxim 48 de ore de la momentul schimbului de monede. Cursurile la care se efectuează operațiunile cu valuta spot se numesc cotații spot. În scopul realizării acestor operațiuni-spot, piața valutara utilizează cursul valutar economic al pieței, în doua variante:
• cursul valutar economic de cumpărare al valutei de la deținător de către intermediar = bid;
• cursul valutar economic de vânzare al valutei de către intermediar către solicitant = ask.

Regula pieței valutare internaționale spunea ca exprimarea cursului se face printr-un număr întreg cu 4 zecimale. În prezent, pentru monedele care intra în componenta EURO regula spune ca se folosesc cursuri fixe exprimate printr-un număr întreg cu 6 zecimale.
Diferența intre cursul de vânzare mai mare și cel de cumpărare mai mic se numește spread și reprezinta un câștig pentru operatorul de piața care derulează tranzacția.
Operațiunile la vedere ale agenților economici și ale persoanelor fizice se pot efectua cu o varietate de scopuri.

Operațiuni la vedere în scop economic

În vederea procurării cantității de valuta necesare unui import pentru plați externe de natura financiara, particulara, etc., sau de procurare de moneda națională pe baza unei sume în valuta, agenții economici și persoanele fizice recurg la la operațiuni de vânzare-cumpărare de valuta.
În prima jumătate a zilei lucrătoare (orele 9-13), băncile lucrează pe postura de brokeri, executând ordinele clienților, pentru ca mai apoi sa își asume postura de dealeri, realizând tranzacții cu valuta în nume propriu. Ultima parte a zilei este utilizata pentru închiderea pozițiilor valutare (operațiuni tehnice), pana la încadrarea în normele de expunere stabilite de BNR.

BNR centralizează operațiunile făcute de băncile comerciale autorizate zilnic și stabilește cursul mediu de referință pe care îl da publicității.

Operațiuni la vedere asiguratorii

Pentru a contracara riscurile determinate de modificarea rapida a cursului valutar, agenții economici și persoanele fizice recurg tot mai mult la operațiunile pe piața valutara.

În scopul evitării riscului de diminuare a cursului valutar, posesorii unei valute aflate în scădere procedează la vânzarea ei pe piața valutara în schimbul unei valute aflate în creștere. Scopul asigurator în acest caz se combina cu cel speculativ.
Schimbarea structurii de valute a depozitelor în vederea evitării sau diminuării riscului valutar este o practica des întâlnita atât la agenții economici, dar și la băncile comerciale și la BNR, care gestionează rezerva valutara a tarii.

Operațiuni la vedere în scop speculativ

Posibilitatea obținerii unui câștig din modificările de curs sau din diferența de dobândă a generat o serie de operațiuni cu caracter speculativ sau de arbitraj.

Operațiunile speculative urmăresc obținerea de câștig din diferența de curs valutar apărută în timp sau în diferite locații globale. La aceste operațiuni speculatorul își asuma obligația pentru prețul integral al valutei.

Operațiunile de arbitraj urmăresc sa valorifice diferențele de curs sau de dobândă, fără ca arbitrajistul sa-și asume obligația pentru prețul valutei. El cumpără pentru a vinde, speculând doar diferențele de curs sau de dobândă.
Speculațiile “in timp” se realizează în doua variante:
• „a la hausse” ( în creștere ),
• „a la baisse” ( în scădere ).

Operațiunile speculative „în spațiiu” valorifica diferențele de curs valutar curent care pot sa apară la o valuta pe diferite piețe. Astfel, se utilizează un sistem operațional complex și operativ pentru a acumula operații din diferite puncte globale, unde piața valutara funcționează la ore diferite.
În momentul în care se înregistrează o diferență de curs valutar se poate specula aceasta oportunitate pentru obținerea de profit, prin cumpărarea de pe o piață mai ieftina și re-vânzarea acestei valute pe alta piață cu un curs valutar mai mare, o practica des întâlnită în contextul economic actual.