Originile psihologiei

de

Termenul de psihologie provine din limba greacă și este format din două cuvinte: psyché = suflet și logos = știință. Așadar, putem spune că psihologia este știința care se ocupă cu studiul sufletului. Ea a fost analizată și definită de mai mulți indivizi pe parcursul veacurilor: Hilgard, Morgan, Silverman sau Schlesinger fiind doar câțiva dintre aceștia.

Psihologia studiază comportamentul ființelor vii, în această categorie incluzând, evident, și omul. Gândurile, sentimentele și atitudinile pe care le are o anumită persoană sunt și ele foarte strâns legate de comportament, așadar fac obiectul de studiu al acestei științe.

Scopul principal al psihologiei este acela de a identifica, înțelege și explica ce este comportamentul, care sunt factorii acestuia și cum poate fi el controlat sau modificat. Psihologii aplică, adesea, informațiile pe care le află în urma studiilor efectuate în cazul comportamentului pentru a rezolva problemele care apar în societatea noastră.

Există diverse ramuri specializate în psihologie, care au propriile obiecte de studiu. Una dintre cele mai cunoscute ramuri este psihologia clinică. Ea se ocupă cu diagnosticarea, tratarea și evaluarea problemelor de ordin psihologic. Psihiatria, la rândul ei, se ocupă de niște probleme chiar și mai serioase. Consilierea psihologică administrează, stochează și interpretează rezultatele de la examenele psihologice.

Psihologia educațională (cunoscută și ca psihologie școlară) este prezentă în cadrul instituțiilor de învățământ și se ocupă cu evaluarea progreselor de învățare ale elevilor și corectarea sau îmbunătățirea acestora acolo unde este cazul. Psihologia comunității se ocupă de problemele indivizilor care formează o anumite comunitate, cum ar fi persoanele în vârstă sau deținuții din închisori.

De asemenea, pe lângă aceste ramuri mai există și altele, precum psihologia socială, psihologia industrială sau organizațională, psihologia personalității, psihologia dezvoltării psihologia experimentală sau psihologia comparativă.

Pe lângă acestea, în anii ’70 au mai apărut alte noi ramuri, după cum ar fi psihologia medico-legală, cea a mediului, psihologia ingineriei, psiohofarmacologia, psihologia sănătății, psihologia sportivă sau psihologia feminină.