Contabilitatea și standardele IFRS

de

În administrarea unei afaceri este important să înțelegem puterea acesteia de a face profit și de a măsura exact cât. Modelul de afaceri necesită vânzarea unui produs sau serviciu pentru a asigura respectarea modelului de profit. Totuși, contrar credinței actuale, vânzările nu înseamnă neapărat profit pentru că orice companie are cheltuieli care trebuie achitate înainte că profitul să fie determinat. Astfel, contabilitatea oferă regulile și modelele matematice pentru a calcula cu exactitate câștigul și pierderile.

Contabilitatea este arta menținerii unor registre financiare. Dacă un contabil alege să înregistreze anumite tranzacții la momente diferite, de exemplu vânzările într-o lună și cheltuielile în altă lună, registrele financiare vor fi diferite și de cele mai multe ori incorecte. Investitorii pot alege să cumpere acțiuni într-o companie bazându-se pe informații incorecte furnizate de contabili, ceea ce duce la fraudă contabilă.

Pentru a preveni aceste iregularități în practicile contabile de la o companie la alta, contabilii au creat norme și proceduri pentru a fi folosite universal. Folosind aceste sisteme, contabilii garantează că înregistrările unei companii pot fi comparate cu ale alteia, într-un mod logic și sistematic.  Această permite persoanelor interesate, de exemplu furnizorilor sau investitorilor, să ia decizii informate în legătură cu clienții lor.

Începând din 2005, toate societățile cotate din Uniunea Europeană trebuie să adere la standardele internaționale de contabilitate IFRS, pentru publicarea situațiilor financiare consolidate. Acestea au fost adoptate de organismul internațional de organizare contabilă a “International Accounting Standards Board” cu sediul la Londra, și sunt o consecință a comerțului internațional în creștere, fiind în mod deosebit importante pentru companiile ce au subsidiare în mai multe țări.

Obiectivul rapoartelor financiare este de a oferi informații cu privire la starea financiară, la performanța unei companii, și la cash-flowurile acesteia. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, rapoartele financiare ilustrează informațiile cu privire la activele și pasivele firmei, la capitalul propriu deținut, la venituri și cheltuieli, profit și pierdere.

Scurte explicații referitoare la acești termeni contabili pot fi ilustrate astfel:

– Active: bunuri sau resurse deținute de companie ca rezultat al unui eveniment trecut și care aduc beneficii economice viitoare

– Pasive: obligația curentă a unei companii, ca urmare a unui eveniment trecut, prin achitarea căreia se așteaptă un rezultat în resurse sau beneficii economice, de exemplu active.

– Capital propriu: interesul nominal în activele unei firme, deținut de investitorii acesteia.

Acestea sunt reprezentate în balanță, activele putând fi clasificate în două mari categorii: active fixe sau imobile (clădiri, terenuri, echipamente) și active curente sau intangibile (creanțe, stocuri, acțiuni deținute, software). Pasivele sunt clasificate după perioada de timp în care sunt lichidate, în passive curente (achitate în timp de un an) si pe termen lung (achitate în termen mai lung de un an, de exemplu împrumuturi pe termen lung).

O altă situație financiară reglementată de IFRS este contul de profit și pierdere, care ilustrează performanța financiară a companiei, prin intermediul a două elemente majore: venituri și cheltuieli.

Cea de-a treia, situația cash-flowului, ilustrează trei tipuri de fluxuri:

– Cash flow operațional – principalele activități generatoare de venit ale companiei, calculate în general prin aplicarea metodei indirecte, prin care profitul sau pierderea sunt ajustate pentru efectele unei tranzacții de natură nemonetară;

– Cash flow investițional – achiziția sau debarasarea de un activ imobil și alte investiții neincluse în echivalente monetare;

– Cash flow financiar  – activități care rezultă în modificări în mărimea și compoziția capitalului propriu și împrumuturilor companiei.

Situațiile financiare conțin și note explicative, care prezintă informații despre bazele pregătirii acestor rapoarte și practici contabile specific folosite.

Aceste standarde cer publicarea unor situații finaciare transparente, de înaltă calitate, și conținând informații comparabile , pentru a fi ușor inteligibile și pentru a servi interesului public, favorizând cooperarea la nivel global.