Cele mai importante fonduri nerambursabile pentru tineri

de

Fondurile europene nerambursabile reprezintă o adevărată mană cerească pentru tinerii și micii întreprinzători. Accesarea unor astfel de fonduri vine în întâmpinarea celor care ar vrea să își deschidă o mică afacere, dar nu au suficienți bani pentru a investi în ideile lor. Potrivit unor statistici, doar 1 din 100 de tineri din România pornesc o afacere pe cont propriu, față de 1 din 4 în Cehia, Polonia sau Ungaria.

Proiectele europene cu fonduri nerambursabile acoperă o gamă variată de domenii de afaceri, iar unele dintre ele nu necesită ca beneficiarii să facă drumuri interminale pe la diferite instituții sau să strângă o tone de acte, documente și adeverințe. Cu toate acestea, un mic efort trebuie depus, iar cel mai indicat ar fi ca o persoană specializată să se ocupe de întocmirea dosarului pentru a evita eventualele întârzieri sau neclarități.

Iată care sunt cele mai importante două tipuri de proiecte europene cu fonduri nerambursabile care pot fi accesate de tineri:

1. “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Prin sub-măsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, se acordă un ajutor de până la 50.000 de euro tinerilor care încearcă pentru prima dată să se instaleze ca șefi sau conducători unici ai unei exploatații agricole. Aceste fonduri se acordă în baza unui plan de afaceri, iar tinerii care vor să acceseze un astfel de proiect trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

– să se înregistreze ca microîntreprindere sau întreprindere mică, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare;

– să elaboreze un plan de afaceri pentru înființarea unei exploatații agricole care va demonstra că exploatația va atinge o dimensiune economică de cel puțin 12 000 S.O., pe care tânărul fermier urmează să se instaleze;

– să depună cererea de finanțare și planul de afaceri, precum și alte documente doveditoare privind baza materială cu bunuri imobile deținute la momentul depuneri cererii și angajamentul că în maximum 9 luni de la decizia de finanțare, va demara implementarea planului de afaceri;

– să îndeplinească obiectivele din planul de afaceri în maxim trei ani.

Sprijinul acordat ar trebui să contribuie la îmbunătățirea managementului, la creșterea competitivității sectorului agricol și sprijinirea procesului de modernizare și conformitatea cu cerințele pentru protecția mediului, precum și igiena și bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă.

Intervenția prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, va conduce la creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/conducători de exploatație, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanțurile alimentare integrate, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii.

2. “Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”

Acest program își propune să încurajeze și să faciliteze apariția unei noi generații de antreprenori, să cultive un mediu de afaceri în care fiecare întreprindere să aibă acces efectiv la piețele de produse și servicii. De această oportunitate pot beneficia, conform “Ghidului solicitantului” de pe site-ul www.aippimm.ro, persoanele fizice care întrunesc următoarele condiții:

– au vârsta de până la 35 de ani, împliniți cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societății cu răspundere limitată la Registrul Comerțului;

– nu au mai deținut calitatea de asociat sau acționar al unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European;

– înființează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată;

– nu au mai beneficiat de finanțare în cadrul acestui Program;

– societatea cu răspunere limitată-debutant (SRL-D), trebuie să aibă cel puțin doi angajați cu normă întreagă și cu contract pe perioadă nedeterminată;

– beneficiarul se angajează să reinvestească, anual, cel puțin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent.

Înscrierea în program se face on line, pe site-ul gov.ro, la secțiunea “Programe 2015”. Pentru participarea la “Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către debutanţi în afaceri”, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare, se completează on line planul de afaceri şi se încarcă documentele însoțitoare, conform indicațiilor de pe site. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism va anunţa pe site demararea Programului cu cel puţin 5 zile înainte de începerea înscrierii.

În România, foarte puțini tineri au curajul de a demara o afacere pe cont propriu. Astfel, conform datelor prezentate pe site-ul www.aippimm.ro, 1 din 100 de tineri români decid să înceapă o afacere pe cont propriu, față de 1 din 4 tineri în Cehia, Polonia sau Ungaria. Cele mai frecvente cauze invocate sunt lipsa banilor și birocrația.