Creditul Ipotecar

de

Pe măsura dezvoltării pieţei imobiliare, a amplificării tranzacţiilor bazate pe credit ipotecar, a apărut şi necesitatea diversificării ofertelor acestui tip de finanţare, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare şi extindere a afacerilor într-o economie în care importanţa accesului la surse de finanţare variate este incontestabilă. În mod obişnuit, valoarea creditului ipotecar nu poate depăşi 75% din valoarea proprietăţii imobiliare ce constituie obiectul contractului de credit, iar durata acordării creditului se încadrează de regulă între 5 şi 30 de ani. Cei care contractează un credit sunt nevoiţi să pună la dispoziţia băncii nu doar garanţii, sub forma ipotecii asupra impobilului achiziţionat, ci şi un avans considerabil. Cu cât mai mare avansul, cu atât suma contractată şi ratele lunare vor fi mai mici.

Dobanda este un alt element important de luat în calcul în momentul contractării unui credit ipotecar. Aceasta poate fi fixă, pe toată durata rambursării, sau variabilă, cu modificări previzibile, stabilite de cele două părţi, si depinzând de nivelul EURIBOR sau ROBOR în funcţie de moneda creditului. Dobânzile practicate în prezent de băncile româneşti au o medie de 7% la creditele ipotecare în valută şi ,respectiv, 9.8% la cele în lei.

Tipuri de credite ipotecare:

Credit cu rambursare constantă şi dobânda la sold. În cazul acestui mod de rambursare, suma care se plăteşte periodic, aşa cum se stabileşte prin contract, diferă de la o perioadă la alta, fiind mai mare la început şi din ce în ce mai mică spre sfârşitul rambursării.

Credit rambursabil la scadenţă prin încasarea sumelor dintr-un contract de asigurare. Această modalitate de rambursare a creditelor este foarte avantajoasă atât pentru debitor, cât şi pentru creditor, deoarece se preiau de către asigurător o mare parte din riscurile generale de accidente civile. Totodată primele de asigurare pe care le plăteşte debitorul se capitalizează la asigurator, iar la scadenţă sunt utilizate la rambursarea diferenţei de credit restant faţă de creditor. Calculul dobânzii şi rambursarea creditului se face cu rambursare liniară şi dobândă calculată la soldul creditului sau cu rambursare integrală la sfârşitul perioadei de acordare.

Creditul cu rambursare flexibilă – reprezintă orice combinaţie a modalităţilor de rambursare a creditelor, în funcţie de convenţiile dintre creditor şi debitor. Trebuie acordată o atenţie deosebită recalculării dobânzii pentru perioada cât s-au făcut rambursări în sume constante, dacă s-a optat pentru această variantă, deoarece pentru aceste perioade trebuie recalculată şi dobânda datorată.

Creditul punte. Acest tip de credit este recent apărut în oferta unor bănci, având ca particularitate faptul că este acordat pe termen de 6 luni persoanelor care deţin deja o casă şi solicită o finanţare temporară în scopul achiziţionării unei alte locuinţe. Rambursarea creditului se face prin vânzarea locuinţei deţinute în momentul solicitării creditului punte.

Apărut din necesitatea fiecărui individ de a avea posibilitatea unui acces mai facil la locuinţa dorită, creditul ipotecar s-a dezvoltat şi în ţara noastră în special în ultimii trei ani, din punct de vedere al conturării unui sistem legislativ elaborat şi clarificat, al diversificării ofertelor astfel încât acestea să se plieze cât mai bine nevoilor consumatorilor şi nu în ultimul rând, din punct de vedere al perfecţionării mecanismelor de utilizare şi refinanţare a unui astfel de credit. Un exemplu concludent pentru tendinţa de diversificare a ofertelor îl constituie implementarea unei facilităţi de credit pentru cei care achiziţionează pentru prima dată o locuinţă, şi anume creditul Prima Casă. Deosebit de avantajos, cu dobânzi mai mici decât la tipurile obişnuite, acest tip de credit poate fi extrem de avantajos, dacă sunt indeplinite o serie de condiţii.

Orice variantă am alege, un credit ipotecar poate fi soluţia uşoară de a deţine o locuinţă proprie; decizia legată de tipul de credit, de perioada acestuia, de banca cu care vom colabora, este una extrem de importanta, afectându-ne situaţia financiară lunară pe o perioadă îndelungată, de aceea este necesar să evaluăm cu atenţie toate aspectele si condiţiile ofertelor.