Responsabilitatea socială corporativă

de

Responsabilitatea socială este un termen din ce în ce mai des întâlnit în activitatea companiilor de pretutindeni, acestea punând un mare accent pe acțiuni de responsabilizare socială și îngrijire a mediului. CSR, cum este în mod obișnuit denumită, reprezintă în mare integrarea operațiunilor de afaceri și a valorilor de afaceri în probleme de mediu, de comunitate, sociale și guvernamentale, și reflectarea acestor interese sociale în politicile companiei.

Rădăcinile CSR pornesc încă din 1976, când OECD a adoptat Ghidul Întreprinderilor Multinaționale, etalând principii pentru un comportament de afaceri responsabil. După nenumărate noi reglementări adoptate pe parcursul anilor, în Octombrie 2011 Comisia Europeană a publicat o nouă politică referitoare la responsabilitatea socială, subliniind obligația companiilor de a implementa un proces pentru a integra drepturile omului, ale mediului, și aspectele etice în strategia lor de bază, pentru a amplifica efectele pozitive și a reduce efectele negative ale activității fiecăreia.

Rapoarte destinate în mod deosebit acțiunilor de responsabilitate socială se întâlnesc din ce în ce mai des în publicațiile anuale ale firmelor globale, alături de situațiile financiare publicate. Depinzând de aria de activitate, fiecare companie încearcă să se axeze pe cele mai potrivite măsuri de CSR, pentru a-și îmbunătăți imaginea pe piață și pentru a concura pentru un loc între cei mai doriți angajatori sau cele mai puternice branduri.

Există mai mulți termeni ce descriu activitatea de CSR, cum ar fi responsabilitate corporativă, sustenabilitate corporativă – ce are în vedere o strategie pe termen lung, guvernanță corporativă, legată de managementul companiei, etc.

Activitățile de CSR pot fi extrem de diverse : de la promovarea egalității între sexe și vârste la angajare, la programe destinate special unei categorii de angajați, la sponsorizarea activităților culturale și de învățământ, la procese implementate pentru reducerea consumului de resurse materiale, de energie, la participarea în activități filantropice, donații și ajutoare date organizațiilor de caritate – orice aduce un beneficiu și generează un efect pozitiv poate reprezenta o idee de responsabilizare socială.

Pentru chinezi, responsabilitatea socială înseamnă fabricarea de produse de calitate, sigure ; pentru germani, este asigurarea unor condiții de muncă potrivite ; în Africa de Sud această înseamnă mai degrabă implicarea în sănătate și educație.

Orice ar implica, beneficiile sunt nenumărate : la nivel de resurse umane, programele de CSR pot ajuta la recrutarea și retenția angajaților, la crearea unui mediu de muncă binefăcător. La nivel de management al riscului, o zonă delicată și extrem de importantă în strategia unei companii, programele de CSR pot construi o cultură organizațională puternică și pot spori credibilitatea și contura imaginea firmei pe piață, conferindu-i mai multe șanse de a supraviețui într-un mediu extrem de competitiv. Tot la nivel de imagine, programele de CSR pot crește loialitatea clienților față ce companii construite pe principii etice. Nu în ultimul rând, acestea pot contribui la consolidarea relației cu furnizorii, investitorii, și orice alți actori importanți de pe piață.

În pofida beneficiilor, CSR-ul nu a rămas neumbrit de critici, legate îndeosebi de sinceritatea obiectivelor acestor programe, sau eficiența consumului de resurse pentru astfel de activități. Însă aceste programe rămân de importanță globală și devin nu doar o recomandare, ci o obligație socială și legală.

Programele de CSR nu se implementează doar la nivelul companiilor, ci și la nivel guvernamental. Guverne ale multor țări au început să includă probleme de responsabilitate socială în agenda lor de politică publică.

Pentru a recunoaște meritele companiilor în acest domeniu, Comisia Europeană a implementat în 2006 Premiile Europene pentru întreprinderi, printre categorii numărându-se și cea de « Antreprenoriat Responsabil ».

De curând, într-un studiu KPMG, compania de top în domeniul CSR a fost numită Nestlé, datorită numeroaselor măsuri întreprinse pe acest plan, fiind și singura din domeniul ei de activitate luată în considerare pentru această analiză. Nestlé e implicată în acțiuni de CSR care se adresează problemelor globale și locale de nutriție, apă și dezvoltare rurală.

Astfel, notorietatea și succesul companiilor pe plan global pot fi cu succes susținute prin implementarea unui proces de responsabilitate corporativă, benefic atât pe plan social, uman, cât și din punct de vedere al mediului de afaceri.