Muzeul Național Brukental

de

Muzeul este deschis publicului în Palatul Brukental din orașul Sibiu, construcție realizată în stil baroc, aparținând baronului Samuel von Brukental. Baronul a ocupat timp de 10 ani (1777-1787) funcția de Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei. În acest fel el a construit în Sibiu, Palatul Brukental după modelul palatelor vieneze (baronul fiind de origine austriacă).
Palatul Brukenthal a fost ridicat pentru a servi drept resedintă oficială a baronului și sediu al colecțiilor sale.

Întrucât baronul nu a avut urmași direcți și doar o rudă mai îndepărtată care la rându-i nu a avut descendenți direcți, întreaga avere a lui Samuel von Brukental a fost preluată de către Biserica Evanghelică, iar palatul împreună cu impresionanta pinacotecă, cabinetul de stampe, biblioteca și o colecție numismatică au fost prezentate publicului în anul 1817, devenind primul muzeu din România.
În anul 1948 muzeul a fost inclus în marea naționalizare, devenind astfel proprietatea statului comunist român.

Biblioteca Brukental funcționează în cea de a doua curte a Palatului Brukental și reunește circa 280.000 volume și cărți rare de o mare valoare, având la bază fondul de carte achiziționat de către baronul Samuel von Brukental -15.972 volume.

În cadrul bibliotecii Brukental se găsește o colecție prețioasă de 778 manuscriese și 382 volume incunabule datate 1469-1493.
Totodată biblioteca mai adăpostește și 30.000 de titluri de carte europeană rară din secolele XVI-XVIII, apărute în tipografii renumite din Europa.
De o valoare deosibita este și colecția de carte românească rară și cărți transilvănene, care cuprinde aproximativ 1500 de volume printre care și Noul Testament de la Băƒlgrad (1648) sau Biblia lui Șerban Cantacuzino (București, 1688).

Palatul Brukental este împărțit în următoarele sectoare:

La subsol se află Ghipsoteca , expoziție ce cuprinde peste cuprinde peste 100 de piese de mari dimensiuni, copii ale unor sculpturi celebre, realizate din ghips.

La parter se găsește Cabinetulde Stampe și Desene care adăpostește 12000 de lucrări structurate în Colecția Brukental,Colecția de grafică transilvăneană și Achiziții și donații din secolul XX cu lucrări ale pictorilor români Theodor Aman, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Nicolae Tonitza.
Tot la parter se găsesc și Cabinetul de Cartografie și Lapidariul Transilvănean.

La etajul unu se află saloanele de recepţie, expoziţia de artă medievală transilvăneană şi expoziţia de pictură germană şi austriacă.
Saloanele de recepţie păstrează tapetul original din mătase, pânză pictată sau carton decorat cu motive orientale (copaci, flori şi păsări).
De asemenea se remarcă prin calitatea execuţiei stucaturile, lemnăria, sobele de faianţă aduse de la Viena şi candelabrele de cristal.
O valoare deosebită o au medalioanele aurite, sculptate în lemn de tei, plasate deasupra uşilor, numite supraporte.

La etajul al doilea, alături de expoziţia Capodopere ale Colecţiei Brukenthal, prezentarea picturii flamand-olandeze şi italiene a fost reorganizată pe baza unui proiect de extindere a spaţiului de expunere pentru a putea cuprinde un număr mai mare de lucrări între care tablouri ce nu au fost expuse în ultimele decenii.
Alături de tablourile din secolele XVI – XVIII în expoziţie au fost introduse valoroase piese de mobilier.

Colecţia de pictură flamandă şi olandeză , ca parte integrantă a pinacotecii lui Samuel von Brukental însumează aproximativ 450 lucrări. Lucrările demonstrează măiestria si talentul pictorilor flamanzi şi olandezi. Se poate observa astfel,evoluţia stilistică, din secolul XVI până în secolul XVIII, cu precădere in secolul XVII, „secolul de aur” al artei din Ţările de Jos.

Fondul de pictură italiană cuprinde aproximativ 220 lucrari aparținând unor diverse curente artistice de la Renaștere la Manierism, Baroc și Rococo.

Vă recomand să vizitați acest loc minunat care vă va delecta și vă va îmbogăți cultura generală prin exponatele valoroase pe care le deține.

În cazul în care v-am stârnit interesul, puteți găsi programul de vizitare, prețul biletelor precum și alte informații interesante pe website-ul www.brukenthalmuseum.ro.