Acordul Basel II în activitatea SSIF

de

├Än scopul consolid─ârii stabilit─â┼úii financiare, al supravegherii institu┼úiilor de credit, dar mai ales ├«n scopul monitoriz─ârii, control─ârii ┼či reducerii riscurilor la care acestea sunt expuse, s-a ├«nfiin┼úat Acordul Basel 2, crea┼úie a Comitetului Basel cu sediul la Basel, organism al B─âncii Reglementelor Interna┼úionale. Acordul de Capital Basel 2 cuprinde reglement─âri esen┼úiale privind adecvarea capitalului societ─â┼úilor de servicii de investi┼úii financiare ┼či este structurat pe trei piloni. Primul pilon con┼úine reglement─âri cu privire la cerin┼úa minim─â de capital, ├«n vederea monitoriz─ârii ┼či limit─ârii riscului de pia┼ú─â, a riscului opera┼úional ┼či a riscului de credit. Pilonul 2 reglementeaz─â supravegherea adecv─ârii capitalului, prin verificarea procedurilor interne ale SSIF-urilor privind managementul riscului ┼či respectarea cerintelor pruden┼úiale.┬á ├Än ultimul r├ónd, Pilonul 3 con┼úine cerin┼úele de raportare c─âtre C.N.V.M referitoare la expunerile la risc ┼či adecvarea capitalului, toate acestea ├«ncadrate ├«ntr-o disciplin─â de pia┼ú─â v─âzut─â ca element esen┼úial ├«n supravegherea pruden┼úial─â.

├Än ceea ce prive┼čte modul de control a expunerii la riscul de credit ┼či monitorizarea acestuia, SSIF-urile pot lua o serie de m─âsuri printre care:

– SSIF pot calcula, cu acordul C.N.V.M, valoarea ponderat─â a expunerilor la risc utiliz├ónd propriile modele interne;

– Sistemele de management ┼či de rating al expunerilor la riscul de credit trebuie s─â ├«ndeplineasc─â unele criterii prin care s─â permit─â cuantificarea riscului utiliz├ónd indicatori specifici;

– SSIF pot ob┼úine aprobarea ├«n vederea utiliz─ârii abord─ârii bazate pe modele interne de rating, numai dac─â demonstreaz─â┬á C.N.V.M. c─â sistemele implementate, de administrare ┼či de rating pentru riscul de credit, sunt conforme standardelor ┼či cerin┼úelor minime de evaluare a conformit─â┼úii, stabilite prin reglement─âri;

├Än vederea cuantific─ârii ┼či limit─ârii expunerii la riscul opera┼úional, SSIF-urile pot elabora o serie de metode sau combina┼úii de metode:

1. Metoda indicatorului de bază constă în determinarea necesarului de capital prin aplicarea unui procent de 15% din media ultimilor trei ani a venitului brut a SSIF.

2. Metoda standardizat─â┬ápresupune descompunerea opera┼úiunilor SSIF pe tipuri ┼či subtipuri de activit─â┼úi, aplic├ónd procente cuprinse ├«ntre 12% ┼či 18% indicatorilor relevan┼úi pentru fiecare tip de opera┼úiune. ├Än scopul determin─ârii necesarului de capital se procedeaz─â la ├«nsumarea rezultatelor ob┼úinute. Aceast─â metod─â se poate clasifica ├«n alte dou─â tipuri: metoda standardizat─â alternativ─â, pentru liniile de activitate bancar─â cu clientel─â reprezentat─â de persoane fizice ┼či companii mici, si metoda standardizat─â, ├«n cazul entit─â┼úilor a c─âror activitate de tranzac┼úionare ┼či v├ónzare de instrumente financiare are o pondere de minim 50% ├«n venitul brut total.

3. Metoda evalu─ârii avansate┬ácuprinde cerin┼úe stabilite pe baza unor modele interne, integrate ├«n procesul zilnic de management al riscului ┼či validate de CNVM ┼či auditorul financiar specializat.

Verificarea procedurilor interne ale SSIF privind managementul riscului de c─âtre autoritatea de supraveghere este reglementat─â de Pilonul 2 al Acordului Basel 2, fiecare SSIF fiind obligat s─â efectueze stress-testing-uri ┼či s─â analizeze scenarii pentru fiecare sector de risc relevant pentru societate.

Pentru a se alinia cerin┼úelor europene privind disciplina de pia┼ú─â, conform Pilonului 3, SSIF trebuie s─â fac─â publice date ┼či informa┼úii referitoare la activitatea desf─â┼čurat─â, ├«n m─âsura ┼či condi┼úiile prev─âzute ├«n reglement─âri, s─â adopte politici formale pentru asigurarea respect─ârii cerin┼úelor de publicitate stabilite ┼či pentru evaluarea adecv─ârii datelor ┼či informa┼úiilor publicate, s─â fac─â publice datele ┼či informa┼úiile necesare cel pu┼úin anual, av├ónd posibilitatea stabilirii modalit─â┼úilor de publicare a datelor ┼či informa┼úiilor necesare ┼či a mijloacelor de verificare a respect─ârii cerintelor de publicitate. Pentru asigurarea transparen┼úei ┼či disciplinei de pia┼ú─â, C.N.V.M. poate impune unei SSIF m─âsuri specifice referitoare la con┼úinutul datelor ┼či informa┼úiilor, frecven┼úa cu care trebuie publicate anumite date ┼či stabilirea termenelor, mijloacelor ┼či loca┼úiilor de publicare.

├Än ceea ce prive┼čte capitalul ini┼úial, prevederile noilor directive europene presupun neschimbarea nivelului stabilit de Legea 297/2004 privind pia┼úa de capital, ├«ns─â SSIF al c─âror nivel al capitalului ini┼úial este de 50.000 EURO, respectiv 125.000 EURO trebuie s─â dispun─â de fonduri proprii pentru acoperirea cerin┼úelor de capital. SSIF al c─âror nivel al capitalului ini┼úial este de 730.000 EURO┬á trebuie s─â dispun─â de fonduri proprii pentru acoperirea cerin┼úelor de capital pentru riscul de pia┼ú─â, riscul de credit, expunerile mari ┼či riscul opera┼úional.