Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

de

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este publicat în fiecare zi, de marți până sâmbătă, în 24 de limbi și este disponibil în diferite formate.

Această publicație reprezintă culegerea oficială a ctelor legislative ale UE și a altor tipuri de documente elaborate de instituitiile, agențiile și organismele Uniunii Europene.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cuprinde două serii conexe, seria L pentru legislație și seria C pentru comunicări și informări. Există și un supliment S destinat publicării anunțurilor de achiziții publice .
Seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (J.O.) este prezentă și în format electronic.

J.O. seriile L şi C, cuprinde:
-regulamente;
-directive;
-decizii;
-recomandări;
-opinii.

Seria C conţine informările şi comunicările UE, inclusiv:
-rezumate ale hotărârilor Curţii de Justiţie şi Tribunalului de Primă Instanţă;
-procese-verbale ale reuniunilor parlamentare;
-rapoarte ale Curţii de Conturi;
-întrebări şi răspunsuri parlamentare, adresate în scris, din partea Consiliului sau a Comisiei;
-declaraţii din partea Comitetului Economic şi Social şi Comitetului Regiunilor;
-anunţuri de concursuri pentru recrutare din partea instituţiilor UE ;
-apel pentru propuneri de proiecte sau programe UE;
-alte documente publicate în conformitate cu legislaţia comunitară;
-contracte publice pentru ajutor alimentar;
-cuprinsul seriilor JO C in format electronic.

Seria S este suplimentul JO care cuprinde anunţurile de licitaţii pentru următoarele sectoare:
-contracte publice pentru lucrări, echipamente şi servicii din toate statele membre;
-contracte de utilităţi (apă, energie, transport şi telecomunicaţii);
-contracte publice de la instituţii UE;
-contracte pentru Fondul European de Dezvoltare (ţările ACP);
-contracte Phare, Tacis şi alte contracte din Europa Centrală şi de Est;
-proiecte finanţate de Banca Europeană de Investiţii, Banca Centrală Europeană şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
-contracte din Spaţiul Economic European (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein);
-contracte în conformitate cu acordul privind achiziţiile la nivelul administraţiei centrale, încheiate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului din Elveţia;
-anunţuri privind grupurile economice de interes din Europa (EEIG);
-contracte publice pentru servicii aeriene.

Pe website-ul www.eur-lex.europa.eu se pot găsi o mare parte din  documentele J.O. seriile L și C în mod gratuit și în diferite formate.

Versiunea online a Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene J.O. seria S, poate fi găsită pe website-ul www.ted.europa.eu.

TED (Tenders Electronic Daily) furnizează acces liber la oportunitățile de afaceri fiind actualizat zilnic de luni până vineri cu aproximativ 1500 de anunțuri de achiziții publice din U.E. și din spațial economic European și din alte țări.
Toate anunturile instituțiilor Uniunii Europene sunt publicate integral in 24 de limbi.
Există opțiuni prin care se pot selecrta anunturile de interes, selactand țările, domeniile de activitate, etc.

Întrucât din anul 2007 și România a devenit stat membru al Uniunii Europene suntem obligați să ne informăm și să cunoaștem legislația europeană întrucât după cum spuneau strămoșii nostril latini, necunoașterea legilor nu scuză pe nimeni.

Dupa cum am mai precizat, accesul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este oferit în mod gratuit pe website-urile prezentate in cuprinsul acestui articol, însă există și website-uri care pun la dispoziția clienților diverse CD-uri sau arhive structurate pe diferite criterii. Acestea din urmă percep însă diferite tarife pentru serviciile oferite.